Ak potrebujete zlepiť textilné materiály k sebe, využijete lepidla na textil.