Notárske šnúry

Notárske šnúrky potrebujú tí, ktorí pracujú so spismi, ktoré je nutné notársku šnúrou opatriť.