Ochrana osobných údajov - GDPR

Správca osobných údajov

Zodpovedným správcom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ - ELVEVI s.r.o., IČ: 09715916, so sídlom na adrese Minská 97, 616  00 Brno, Právnická osoba podnikajúca podľa živnostenského zákona, (ďalej len „Správca“ alebo „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje Správca sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Minská 97, 616 00 Brno, adresa elektronickej pošty gdpr@galanterie-eshop.cz.

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ je zaviazaný k ochrane a zabezpečeniu vašich osobných údajov. Ak nám pri objednávaní výrobkov alebo služieb oznámite svoje osobné údaje, môžete si byť istí, že ich použijeme iba pre zaistenie a udržiavanie kontaktu medzi vašou osobou a Prevádzkovateľom. Ak nebudeme mať váš súhlas alebo pokiaľ zákon nebude vyžadovať inak, nebudeme zdieľať vaše osobné dáta, ktoré nám poskytnete online. Správca považuje bezpečnosť osobných údajov zákazníkov za jednu zo svojich priorít, pričom bezpečnosť zabezpečuje použitím technických a organizačných opatrení. Všetky údaje, ktoré zákazník Správcovia poskytne, sú spracované automaticky zabezpečeným elektronickým systémom.

Aké údaje zhromažďujeme

Správca spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné v súvislosti uzavretím zmluvy, resp. dokončením objednávky. Medzi tieto údaje patria najmä meno, priezvisko, adresa, platobné údaje, telefón a e-mailová adresa.

Prečo tieto údaje zhromažďujeme

Prevádzkovateľ bude zhromažďovať a používať vaše osobné údaje len s vaším vedomím a súhlasom, a to pre objednávanie, prípadne následné používanie produktov a služieb. Môžeme používať vaše údaje pre účely súvisiace s poskytovaním služieb vašej osobe, čo zahŕňa spracovanie objednávok, uzavretie zmluvy, poskytovanie služieb a produktov, prípadne informácií, ktoré žiadate či odpoveďou na vaše sťažnosti alebo otázky.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Prevádzkovateľ získava váš dobrovoľný súhlas so zaradením poskytnutých údajov do databázy spoločnosti a ich ďalším spracovaním registráciou na našich stránkach. Ak sa rozhodnete poskytnúť nám osobné údaje (akékoľvek informácie, podľa ktorých možno identifikovať vašu osobu), buďte si istý, že budú použité iba s cieľom podporovať Vás ako nášho zákazníka.