Pri pletení niekedy potrebujeme úplet rozdeliť a prevesiť ho na pomocnú ihlicu. Iné druhy pomocných ihlíc zase pomáhajú pri pletení vzorov.