Vrátenie tovaru a reklamácia

Môže sa stať, že Vami zakúpený tovar nebude vyhovovať. Môžete ho buď vrátiť, vymeniť, alebo reklamovať.

Výmena tovaru

Výmena tovaru je samozrejme možná v prípade, že vám zaslaný produkt nevyhovuje svojou veľkosťou alebo farbou.

Tovar pošlite späť na vlastné náklady na adresu uvedenú nižšie. Pridajte prosím aj informáciu, za ktoré tovar budete chcieť tovar vymeniť. Pri telefonickom kontakte sa môžeme dohodnúť operatívnejšie, preto prosím zvážte aj túto možnosť.

Vrátenie tovaru

Do 14 dní môžete tovar vrátiť. Pošlite ho prosím na vlastné náklady na uvedenú adresu spolu s vyjadrením o odstúpení od kúpnej zmluvy. Upozorňujeme však, že tovar predávaný na metre je tovarom na mieru a v tomto prípade nie je možné od kúpnej zmluvy podľa všeobecných obchodných podmienok odstúpiť. Pokiaľ to ale len trochu pôjde, tak sa vám pokúsime aj tak vyhovieť.

Reklamácia

Ak by Vám prišlo tovar poškodený alebo chybné, kontaktujte nás kvôli reklamácii e-mailom, alebo telefonicky. Potom nám pošlite prosím tovar s popisom závady späť na adresu uvedenú nižšie. Všetko spolu vyriešime.

Adresa pre zasielanie tovaru: 

Galanterie-eshop.cz

Minská 97

Brno, 616 00